top of page

Dobrodošli na spletnih straneh Inštituta Satori!

Na Inštitutu Satori izvajamo storitve in programe, ki so namenjeni izboljševanju kvalitete življenja in doživljanja odraslih posameznikov, otrok, mladostnikov, različnih skupin in posledično širše družbe.

 

Naša glavna dejavnost je izvajanje psihoterapije, metode globinske predelave travme - Brainspotting, starševsko svetovanjerazlične metode in tehnike sproščanja, kot so čuječnost, avtogeni trening, ipd. Naš cilj je zagotavljati visok nivo psihoterapije in ostalih storitev, ki temeljijo na stalnem izobraževanju, redni superviziji, zavezanosti k etičnem kodeksu ter osebnem razvoju, kot tudi celostno pristopati k družbeno pomembnim temam. V ta namen delamo na razvijanju in implementaciji Programa za celostni razvoj otrok v času osnovega šolanjaprogramov za kreativnost - vplejevanje integrativne kreativnosti pri razvoju otrok, mladostnikov in študentov ter celostno pristopiti k družbeno zelo aktualni problematiki soočanja in spoprijemanja s stresom – Program za celostno obravnavo spoprijemanja s stresom.

 

Satori

je japonska beseda, ki izhaja iz zen budizma. Končni smoter je omogočiti posamezniku, da uzre svet na povsem nov, celovit način. To je možno na podlagi absolutne zavestne navzočnosti v sedanjem trenutku TUKAJ IN ZDAJ.

 

Satori je kratko lahko nekaj sekundno doživetje popolnega miru v telesu, pomeni, da ni prostora za kakršnokoli ne-ravnovesje, ne-harmonijo ali ne-zdravje ... Neprekinjeno konstantno doživljanje Satori-ja lahko poimenujemo razsvetljenje. Satori učenec doživlja z občasnimi prehodi iz mišljenskega hrupa (naše mišljenje namreč neprestano deluje) v absolutno mirnost in mogočnost. Človek med meditacijo išče Satori oz. mir in tihoto v sebi. Z drugimi besedami je to praznjenje uma!

 

To absolutno stanje miru in popolne harmonije je sicer naravno stanje človeka, a vendar nas že eno tako zavedno doživetje te popolne spokojnosti (Satori-ja) lahko zgolj za nekaj sekund, za vedno spremeni. To stanje pa ne doleti človeka kar samega od sebe, zanjo si je treba prizadevati. Kakor če bi bredli v jezero, postaja naše razumevanje s slehernim novim korakom globlje. Kot pripoveduje parabola, je doseganje satorija kakor učenje hoje. Otrok naredi nekaj korakov, vendar pade; naposled pa se nauči stati in hoditi, ne da bi omahnil (Satori).

bottom of page