top of page

Tamara Trobentar

dr. Tamara Trobentar, doktorica psihologije, mednarodno certificirana integrativna psihoterapevtka, Brainspotting ekspertinja, supervizorka in Brainspotting učiteljica

Moja pot v psihoterapijo, delo z ljudmi in razvijanje širše družbeno naravnanih programov, ki so usmerjeni v celosten pristop obravnave posameznika kot socialnega bitja v navezavi s kreativnostjo, se je pričela že zelo zgodaj z mojo željo po razvoju, po pomoči sočloveku, željo po ustvarjalnosti in naravnanostjo k širšemu dobremu. Pot izobraževanja me je (za)peljala po nekaj ovinkih, kjer sem na doktorskem študiju psihologije Filozofske fakultete v Ljubljani, v disertaciji Socialno-psihološke konstrukcije »Drugačnega«, raziskovala globlje oz. temeljne psihološke vzroke nastajanja manjšin – t.i. 'drugačnih', ki jih večina v širšem socialnem okolju vseskozi ustvarja, vzdržuje in posledično nanje sprošča (projicira) lastne frustracije. Ob tem sem se vključila in zaključila specializacijo iz integrativne psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo IPSA v okviru International Integrative Psychotherapy Association, kjer sem začutila moje poslanstvo in sicer vseživljenjski osebni razvoj in željo po psihološki/psihoterapevtski pomoči drugim (oz. njihovi rasti), ki so se tako ali drugače znašli na poti raznih stisk, samospoznavanja ali osebnega in profesionalnega razvoja.

 

Študij integrativne psihoterapije temelji na celostnem pristopu k človeku, kjer je posameznik viden kot celota kognitivnih, čustvenih, vedenjskih in fizioloških ter socialnih in duhovnih dimenzij. Integratvini pristop temelji na integraciji različnih psihoterapevtskih šol, modalitet (od psihodinamske, Geštalt terapije, transakcijske analize, kognitivno-vedenjske terapije, telesne in senzomotirčne psihoterapije, ...), nevrobioloških znanj, pa vse do najnovejših učinkovitih metod dela s travmo – Brainspotting-a (zaključena IV. (najvišja) faza in Master Class pri dr. Davidu Grand-u, pridobljen naziv BSP ekspertinja, supervizorka ter Brainspotting učiteljica-trainer), specializirano izobraževanje iz Globinske psihoterapije travme, njene predelave in integracije ('Aleceia' Method) in pomembnih sprostitvenih tehnik, kot je čuječnost ipd, kar mi omogoča da lahko v okviru dinamičnega pristopa, vsakega posameznika vidim kot individuum in odnosno bitje, z neločljivo lastno vrednostjo. 

Pomembno področje mojega raziskovanja in delovanja so tudi psihološka in psihoterapevtska znanja v navezavi s kreativnostjo, kjer se poglobljeno posvečam razvoju in implementaciji Programa za celostni razvoj otrok v OŠ, modelu Integrativne kreativnosti in Programa za celostno obravnavo spoprijemanja s stresom.

Redno se udeležujem raznih konferenc, predavanj, seminarjev in delavnic iz področja psihotravmatologije, Brainspottinga, nevropsihologije in kognitivne nevrologije, nevroznanosti v povezavi s psihoterapijo, dela s telesom v psihoterapiji, čuječnosti, terapije otrok in mladostnikov, kreativnih pristopov v psihoterapiji, raziskovanja v psihoterapiji, travme in odvisnosti , ipd.

Kot članica Strokovnega sveta Slovenske krovne zveze za psihoterapijo se v okviru širšega družbenega angažmana, precej aktivno vključujem v razvoj psihoterapije na Slovenskem. To poskušam udejaniti na področju dela na normativni ureditvi poklica psihoterapeta v Delovni skupini za zakon SKZP, kot Predsednica Strokovnega sveta SKZP ter kot dolgoletna Predsednica programskega odbora Študijskih dnevov SKZP, v okviru česar vsako leto organiziramo kongres na temo, ki je aktualna za naše psihoterapevtsko delo in delo drugih strokovnjakov s področja duševnega zdravja.

 

Ena izmed zelo pomembnih tem pri svojem delu in življenju nasploh pa je zame skrb zase. V ta namen je moj osebni in profesionalni razvoj vseskozi usmerjen v stalno izobraževanje in izpopolnjevanje iz različnih psiholoških, humanističnih in širših družbeno socialnih področij, kot tudi v redno supervizijo in kontinuirano delo na sebi. Ob tem se tudi aktivno ukvarjam s športom ter z jogo in meditacijo.

 

Sem članica Slovenske zveze za Integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), Svetovne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA), Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (EAIP) in pa Evropske zveze za psihoterapijo (EAP), pod okriljem česar sem tudi zavezana njihovemu etičnemu kodeksu.

Pot spoznavanja sebe je pot, kjer se dotikamo lastne ranljivosti in negotovosti  (uncertainity) - to pa je ravno prostor, kjer se odpirajo nove ideje (ustvarjalnost), možnosti in priložnosti in s tem nove globlje poti življenja. Kot pravi budistični pregovor: "There is no lotus without the mud"!

Kontakt:
E - naslov: tamara.trobentar@institutsatori.si
Telefon: 070 832 407

Cacao Festival 25-27. AVG_edited.jpg
bottom of page