Tamara Trobentar

dr. Tamara Trobentar, doktorica psihologije, certificirana integrativna psihoterapevtka, Brainspotting terapevtka in supervizorka 

Moja pot v psihoterapijo, delo z ljudmi in razvijanje širše družbeno naravnanih programov, projektov, ki so usmerjeni v celosten pristop obravnave posameznika kot socialnega bitja v navezavi s kreativnostjo, se je pričela že zelo zgodaj z mojo željo po razvoju, po pomoči sočloveku, željo po ustvarjalnosti in naravnanostjo k širšemu dobremu. Pot izobraževanja me je (za)peljala po nekaj ovinkih, kjer sem na doktorskem študiju psihologije Filozofske fakultete v Ljubljani, v disertaciji Socialno-psihološke konstrukcije »Drugačnega«, raziskovala globlje oz. temeljne psihološke vzroke nastajanja manjšin – t.i. drugačnih, ki jih večina v širšem socialnem okolju neprestano ustvarja, vzdržuje in posledično nanje sprošča lastne frustracije. Ob tem sem se, kot jasen pogled na mojo profesionalno pot, vključila in zaključila specializacijo iz integrativne psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo IPSA, kjer sem začutila moje poslanstvo in sicer vseživljenjski osebni razvoj in ob tem željo po psihološki/psihoterapevtski pomoči drugim, ki so se tako ali drugače znašli na poti raznih stisk, samospoznavanja oz. osebnega in profesionalnega razvoja.

 

Študij integrativne psihoterapije temelji na celostnem pristopu k človeku, kjer je posameznik viden kot celota kognitivnih, čustvenih, vedenjskih in fizioloških ter socialnih in duhovnih dimenzij. Integratvini pristop temelji na integraciji različnih psihoterapevtskih šol, modalitet (od psihodinamske, Geštalt terapije, transakcijske analize, kognitivno-vedenjske terapije, telesne in senzomotirčne psihoterapije, ...), nevrobioloških znanj, pa vse do najnovejših učinkovitih metod dela s travmo – Brainspotting-a (zaključena III.faza in Master Class pri dr. Davidu Grand-u in v procesu pridobitve naziva Brainspotting učiteljica-trainer), in pomembnih sprostitvenih tehnik, kot je čuječnost ipd, kar mi omogoča da lahko v okviru dinamičnega pristopa, vsakega posameznika vidim kot individuum in odnosno bitje, z neločljivo lastno vrednostjo.

 

Pomembno področje mojega raziskovanja in delovanja so tudi psihološka in psihoterapevtska znanja v navezavi s kreativnostjo, kjer se poglobljeno posvečam razvoju in implementaciji Programa za celostni razvoj otrok v OŠ, modelu Integrativne kreativnosti in Programa za celostno obravnavo spoprijemanja s stresom.

Redno se udeležujem raznih konferenc, predavanj, seminarjev in delavnic iz področja psihotravmatologije, Brainspottinga, nevropsihologije in kognitivne nevrologije, nevroznanosti v povezavi s psihoterapijo, dela s telesom v psihoterapiji, čuječnosti, terapije otrok in mladostnikov, kreativnih pristopov v psihoterapiji, raziskovanja v psihoterapiji, travma in odvisnosti , ipd.

 

Kot članica strokovnega sveta Slovenske krovne zveze za psihoterapijo se v okviru širšega družbenega angažmana, precej aktivno vključujem v razvoj psihoterapije na Slovenskem. To poskušam udejaniti na področju dela na normativni ureditvi poklica psihoterapeta v Delovni skupini za zakon SKZP in pa kot Predsednica programskega odbora Študijskih dnevov SKZP, v okviru katerega vsako leto organiziramo konferenco na temo, ki je aktualna za naše psihoterapevtsko delo in tudi delo drugih strokovnjakov s področja duševnega zdravja.

 

Ena izmed zelo pomembnih tem pri svojem delu in življenju nasploh pa je zame skrb zase. V ta namen je moj osebni in profesionalni razvoj vseskozi usmerjen v stalno izobraževanje in izpopolnjevanje iz različnih psihoterapevtskih, psiholoških, humanističnih in širših družbeno socialnih področij, kot tudi v redno supervizijo in kontinuirano delo na sebi. Ob tem se tudi aktivno ukvarjam s športom ter z jogo in meditacijo.

 

Sem članica Slovenske zveze za Integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), Svetovne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA), Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (EAIP) in pa Evropske zveze za psihoterapijo (EAP), pod okriljem česar sem tudi zavezana njihovemu etičnemu kodeksu.

Kontakt:
E - naslov: tamara.trobentar@institutsatori.si
Telefon: 070 832 407

INŠTITUT SATORI, Inštitut za psihoterapijo in svetovanje
TR: IBAN SI56 6100 0001 3448 427  DŠ: 78367433  Matična: 3369242999

©2023 by Thyme. Proudly created with Wix.com