Alja Adam

 

dr.  Alja Adam, spec. geštalt terapije, pesnica, avtorica in izvajalka kreativnih delavnic

V svojem življenju se gibljem med različnimi znanji, pri tem pa pokušam ohranjati zvestobo lastni ustvarjalnosti. Ko govorim o ustvarjalnosti, imam v mislih »širši prostor«, »prostor improvizacije«, zavedanja, neskončnih možnosti, izmenjave in odnosov. Svojo ustvarjalno pot sem pričela kot pesnica, ob tem pa sem že v študentskih letih delovala tudi kot mentorica plesnih in pravljičarskih delavnic, predvsem za otroke, pa tudi za odrasle. Po končanem doktorskem študiju sem bila nekaj let zaposlena kot znanstvenica na različnih inštitutih. Ker me akademsko delo ni izpolnjevalo, z izjemo pedagoškega dela, sem leta 2012 zaprosila za status samozaposlene v kulturi – prejela sem pisateljsko štipendijo in se intenzivno posvetila pisanju. Poleg tega sem naredila učiteljski tečaj joge in se pričela spoznavati z različnimi tehnikami meditacije.

Sem avtorica treh pesniških zbirk (Zaobljenost, 2003, Zakaj bi omenjala Ahila, 2008, Dolgo smo čakali na dež, 2015), kot pesnica že več let delujem znotraj slovenskega in mednarodnega kulturnega področja. Moje pesmi so prevedene v številne tuje jezike in objavljene v domačih in tujih publikacijah ter antologijah, prejela sem nekaj nagrad in nominacij v okviru mednarodnih izborov, tretja zbirka pa je bila leta 2016 nominirana za Veronikino nagrado.

Leta 2007 sem doktorirala s področja ženskih študij in feministične literarne teorije, pred tem pa diplomirala s področja književnosti in literarnih ved. V doktorski nalogi, ki je izšla v monografski publikaciji z naslovom: Evridka in Orfej - od zrcalne k mnogoteri ljubezni, sem v ospredje svojega zanimanja postavila koncept ljubezni v navezavi na literarne tekste in filozofijo. Zanimalo me je, kako vzpostaviti prostor za oblikovanje odnosov, ki temeljijo na vključevanju »različnih pozicij« in ustvarjajo pogoje za bolj tolerantno (in manj hierarhično) družbo.

Prav moje zanimanje za odnose in veselje za delo z ljudmi (otroki, mladostniki in odraslimi), je tudi eden od razlogov zaradi katerega sem se odločila za študij geštalt terapije - v okviru Gita inštituta v Ljubljani, kjer končujem drugi letnik študija. Prepričana sem, da je osebno »najbolj politično« in, da je mogoče družbene spremembe doseči zgolj skozi spremembo lastne osebne naravnanosti.

S pesnico Majo Vidmar sva v letu 2014 zasnovali program izkustvenih delavnic kreativnega pisanja v katerih prepletava pisanje in geštalt terapijo, na ta način pa uvajava zanimive pristope, ki v slovenskem okolju še niso uveljavljeni. Od leta 2016 se s dr. Tamaro Trobentar posvečava razvoju celostnih izobraževalno-kreativnih programov za otroke in študente/študentke v okviru inštituta za psihoterapijo Satori. Zadnja leta predavam na Univerzi v Novi Gorici na oddelku za Humanistiko pri predmetu Svetovna književnost. Najraje pa se gibljem na presečišču med umetnostjo in področjem osebnostne rasti – trenutno v okviru projekta Vključujemo in aktiviramo (JAK) – kjer vodim skupino ljudi s težavami v duševnem zdravju. Sodelujem tudi z JSKD-jem (Javnim skladom za kulturne dejavnosti) kot mentorica literarnih delavnic in vodim tečaj joge.

Čuječnost se prične, ko se ustavim,

ko pozorna kot pajek,

lovim podrobnosti,

trenutek, ko žarki padejo poševno prek klasja.

Izvaja:

Program za celostni razvoj otrok

Program za razvoj kreativnosti

Tehnike sproščanja

Delavnice izkustvenega kreativnega pisanja 

Šola kreativnosti in čuječnosti za skupine 

Vodi ure joge

INŠTITUT SATORI, Inštitut za psihoterapijo in svetovanje
TR: IBAN SI56 6100 0001 3448 427  DŠ: 78367433  Matična: 3369242999

©2023 by Thyme. Proudly created with Wix.com