top of page

Alja Adam

 

dr.  Alja Adam, specializantka geštalt psihoterapije, pesnica, predavateljica, jogistka

Zaradi zanimanje za odnose, veselja za delo z ljudmi in velike radovednosti v smeri raziskovanja lastnih notranjih vsebin, sem se odločila za študij geštalt psihoterapije. Leta 2016 sem se vključila v izobraževanje na Inštitutu za geštaltsko terapijo (Gita), v letu 2020 zaključila četrti letnik izobraževanja. Že od vsega začetka me je geštalt pritegnil s svojo naravnanostjo na proces, dogajanje »tukaj in sedaj«. Naša preteklost, izkušnje, ki so nas zaznamovale in nas pogosto tudi ovirajo pri polnosti bivanja, so namreč prisotne v trenutku v katerem bivamo. Intenziven študij sem doživela kot vznemirljivo potovanje na katerem sem poglabljala lastno avtentičnost in ostrila zavedanje v kontaktu z ljudmi in okoljem. Prepričana sem, da je osebno lahko tudi politično«, da je mogoče družbene spremembe doseči skozi spremembo lastne osebne naravnanosti. V naši kulturi, ki je zaznamovana z dualistično perspektivo, še vedno dajemo premalo prostora telesu. Znotraj izobraževanja sem se še posebej pozorno osredotočala na delo s telesom. Na tem področju, ki mi je domače (že od otroštva se ukvarjam s telesnim gibom), se tudi dodatno izobražujem. Terapevtski proces povezujem z ustvarjalnostjo (ustvarjalnim »tokom«), načinom iskanja izvirnih oblik lastnega gibanja v odnosu z drugimi in s svetom.

 

V telesu je zapisano vse, glasovi naših prednikov in prednic, travme iz preteklosti, modrosti, ki lahko olajšajo življenje.

Geštalt psihoterapija:

Geštalt terapijo uvrščamo v eno od humanističnih psihoterapevtskih modalitet, ki poudarja človekovo naravno sposobnost uresničevanja osebnostnih potencialov. Kontakt razume kot prvo človekovo realnost, mejno izkustvo, pri tem pa je sam pojem vezan na proces in ne na končni cilj. Terapevtka/terapevt opazuje klientkin/klientov način kontaktiranja in načine kako prekinja kontakt. Pri tem sledi svojim lastnim odzivom s katerimi spodbuja doživljanje klientke/klienta. Poslužuje se tudi eksperimentov, ki služijo kot podpora v raziskovanju klientkinih/klientovih potreb in občutkov. 

 

Geštalt terapija je izkustveno naravnana, v ospredje postavlja telesne procese, dogajanje »tukaj in sedaj«, v prostoru »vmes«. Šele razlika v odnosu, oblikovanje dveh »različnih pozicij«, omogoča spremembo in rast. Bistvo terapevtskega procesa je ostrenje zavedanja, odpiranje prostora možnosti izbire in prevzemanja odgovornosti za lastne življenjske situacije.

 

Retroflektirana (potlačena) čustva pogosto povzročajo energetske blokade v telesu in komunicirajo z nami neverbalno (npr. v obliki migrene, bolečine v hrbtenici, bolezni …). V terapevtskem odnosu, ki temelji na vzpostavitvi medsebojnega zaupanja in prostora varnosti, klientka/klient ozavešča notranje procese do katerih drugače nima dostopa  (ali pa je ta otežen), na takšen način pa pridobi bolj celosten vpogled v lastno doživljanje, razvija sposobnost globljega razumevanja sebe in okolja, kar mu omogoča bolj polno, avtentično in bogato življenje.

 

Freedom is the ability to respond in a certain situation. My responsibility was my freedom (B. Y. Levine)

To be somebody, you have to be a body (R. Frank)

Še o drugih poteh:

 

V svojem življenju se gibljem med različnimi znanji, pri tem pa pokušam ohranjati zvestobo lastni ustvarjalnosti. Ko govorim o ustvarjalnosti, imam v mislih »širši prostor«, »prostor improvizacije«, zavedanja, neskončnih možnosti, izmenjave in odnosov. Svojo ustvarjalno pot sem pričela kot pesnica, ob tem pa delovala kot mentorica plesnih in pravljičarskih delavnic za otroke in odrasle.

 

Po končanem doktorskem študiju sem bila nekaj let zaposlena kot znanstvenica na različnih inštitutih. Ker me akademsko delo ni izpolnjevalo, z izjemo pedagoškega dela, sem leta 2012 zaprosila za status samozaposlene v kulturi – prejela sem pisateljsko štipendijo in se intenzivno posvetila pisanju. V istem letu sem opravila učiteljski tečaj hatha joge, ki jo poučujem osem let. Meditacija je del mojega vsakdanjega življenja.

 

Sem avtorica treh pesniških zbirk (Zaobljenost, 2003, Zakaj bi omenjala Ahila, 2008, Dolgo smo čakali na dež, 2015), v letu 2020 bo izšla četrta. Kot pesnica že več 15 let delujem znotraj slovenskega in mednarodnega kulturnega prostora. Moje pesmi so prevedene v številne tuje jezike in objavljene v domačih in tujih publikacijah ter antologijah, prejela sem nekaj nagrad in nominacij v okviru mednarodnih izborov, leta 2016 je bila moja tretja knjiga nominirana za Veronikino nagrado.

 

Leta 2007 sem doktorirala s področja ženskih študij in feministične literarne teorije, pred tem pa diplomirala s področja književnosti in sociologije kulture. V doktorski nalogi, ki je izšla v monografski publikaciji z naslovom: Evridka in Orfej - od zrcalne k mnogoteri ljubezni, sem v ospredje svojega zanimanja postavila koncept ljubezni v navezavi na literarne tekste in filozofijo. Zanimalo me je, kako vzpostaviti prostor za oblikovanje odnosov, ki temeljijo na vključevanju »različnih pozicij« in ustvarjajo pogoje za bolj tolerantno (in manj hierarhično) družbo. Danes se z omenjenimi vprašanji ukvarjam v »praksi«, znotraj geštalt psihoterapije in skupinske dinamike (dela s skupinami).

 

S pesnico Majo Vidmar sva v letu 2014 zasnovali program izkustvenih delavnic kreativnega pisanja v katerih prepletava pisanje, geštalt terapijo in skupinsko dinamiko, na ta način pa uvajava zanimive pristope, ki v slovenskem (in tujem) okolju še niso uveljavljeni. Že več let sodelujeva z Javnim skladom za kulturne dejavnosti (Jskd). V zadnjih letih sem vodila tudi številne samostojne kreativne delavnice (v Altri, Dornavi, v OŠ, SŠ po Sloveniji itn.).

 

Od leta 2016 se z dr. Tamaro Trobentar posvečava razvoju celostnih izobraževalno-kreativnih programov za otroke, mladostnike in študente/študentke v okviru Inštituta za psihoterapijo Satori. Kot zunanja sodelavka predavam na različnih fakultetah. Sodelujem z društvom Sončni grič, eko skupnostjo Hrvoji in se zavzemam za ekološki, naravi prijazen način bivanja.

Kontakt:

E - naslov: alja.adam@institutsatori.si

Telefon:  

Čuječnost se prične, ko se ustavim,

ko pozorna kot pajek,

lovim podrobnosti,

trenutek, ko žarki padejo poševno prek klasja.

Izvaja:

Psihoterapijo

Program za celostni razvoj otrok

Program za razvoj kreativnosti

Tehnike sproščanja

Delavnice izkustvenega kreativnega pisanja 

Šola kreativnosti in čuječnosti za skupine 

Vodi ure joge

bottom of page