top of page

Nuša Podvornik

mag. Nuša Podvornik, univ. dipl. psih., terapevtka medicinske hipnoze

Študirala sem psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V času dodiplomskega študija sem znanje v okviru evropske študijske izmenjave pridobivala v tujini, in sicer na Facultad de la Laguna, Tenerife, Španija. V diplomskem delu sem se ukvarjala z odnosom med vrednotnimi usmeritvami partnerjev v povezavi z zadovoljstvom s partnerskim odnosom. Akademsko pot sem nadaljevala z znanstvenim podiplomskim študijem s področja klinične psihologije in ga leta 2012 uspešno zaključila z zagovorom magistrskega dela, v katerem sem se posvetila obravnavi depresivnosti in anksioznosti žensk v času nosečnosti. Kot del svoje magistrske naloge sem v sodelovanju z Ginekološko kliniko UKC Ljubljana izvedla prvo raziskavo v Sloveniji v zvezi z zgoraj navedeno tematiko.

 

Zaključila sem Praktikum II iz vedenjskih in kognitivnih terapij v okviru Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije. V letu 2012 sem pridobila naziv terapevtka medicinske hipnoze. Svoje znanje sem pridobivala v okviru izobraževanj v izvedbi Društva za medicinsko hipnozo Slovenije pri prof. Marjanu Pajntarju ter drugih pomembnih izpopolnjevanj doma in v tujini. Prejela sem certifikat Evropskega združenja psihologov EuroPsy s področja psihologije izobraževanja, ki klientom zagotavlja ustrezno izobrazbo, strokovno kompetentnost in etično ravnanje psihologa.
 

Zaposlena sem na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, kjer poučujem psihologijo, opravljam svetovalno delo ter razvijam pristope mentalne priprave glasbenikov ter plesalcev na nastope. Kot v.d. ravnateljica Višje baletne šole med leti 2015 in 2017 sem sodelovala pri vzpostavitvi višješolskega študijskega programa Balet, v okviru katerega predavam predmet Psihologija osebnosti, učenja in plesa. S Centrom za psihodiagnostična sredstva sem sodelovala pri izvedbi nekaterih razvojnih projektov. Strokovni javnosti sem predavala o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci, v okviru Društva za medicinsko hipnozo sem sodelovala pri pripravi in izvedbi izobraževanja na temo uporabe hipnoze v ginekologiji in porodništvu ter poročala o uporabi hipnoze pri delu z bolečino. Uspešno sem vodila več tečajev avtogenega treninga, tako individualnih kot skupinskih.       
 

V okviru Inštituta Satori se ukvarjam z vsebinami, povezanimi s stresom in soočanjem z njim ter izvajanju delavnic oz. tečajev sprostitvenih tehnik.

 

Sem članica Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije, Društva psihologov Slovenije ter Društva za medicinsko hipnozo Slovenije.

Kontakt:
E - naslov: nusa.podvornik@hipnoterapija-ipth.si
Telefon: 031 602 011

bottom of page