top of page
Psihoterapija

Psihoterapija

Kaj je psihoterapija?

 

Psihoterapija nam pomaga pri premagovanju različnih težav, omogoča razumevanje in predelavo travm ali pomembnih dogodkov, bolje spoznavanje sebe ter večjo fleksibilnost pri delovanju v vsakdanjem življenju. Družinski vzorci in doživetja iz otroštva oblikujejo večino našega vedenja v sedanjosti, naš pogled nase, na druge ljudi in na življenje. Dolgoročna psihoterapija lahko pripomore k resničnim spremembam pri ustvarjanju pomembnih odnosov z drugimi v našem življenju. To nam omogoča, da lahko opustimo stare misli in vedenja, ki nas omejujejo in zaživimo bolj v skladu s svojo pravo naravo.

Psihoterapija je proces, ki vključuje zaupen odnos med psihoterapevtom in klientom. Glavni cilj pri tem je, da skupaj s psihoterapevtom klient raziskuje čustva in misli, kar mu omogoča bolj zadovoljujoče in učinkovito obvladovanje svojega življenja. S pomočjo psihoterapije človek bolje razume samega sebe in tako okrepi osebno avtonomnost in učinkovitost v življenju.

Individualna psihoterapija je proces, namenjen globinski predelavi osebnih težav s ciljem trajnih sprememb. Celostno raziskuje naš notranji svet in osebna doživetja ter načine, s katerimi se spoprijemamo s sabo, drugimi in svetom. Dolžina psihoterapije je odvisna od motiviranosti posameznika, njegove potrebe po spremembi in lahko traja tudi dlje časa.

Na inštitutu se zavedamo edinstvosti vsakega posameznika in razlik, ki obstajajo med nami. Na inštitutu delujemo terapevti različnih psihoterapevtskih usmeritev, saj želimo klientom pounuditi psihoterapevtsko obravnavo, ki bi bila primerna zanj kot posameznika. Različne terapije lahko dosežejo podobne cilje preko različnih metod in procesov, vsem pa je skupno, da v ospredje postavljajo zaupanje med klientom in terapevtom, razvijanje zmožnosti, da sebe, svoje težave in odnose reflektivno opazuje ter poudarjajo terapevtovo toplino, empatijo in sprejemanje klienta.

Tudi mi prihajamo iz različnih psihoterapevtskih usmeritev. Zavedamo se da so terapevtske tehnike pomembne za učinkovit izid terapije, a raziskave kažejo, da jih integriramo in gledamo na človeka celostno (čustveno, socialno, se integrira različne teorije), ne izhajamo le iz enega področja, uporabljamo orodja različnih terapevtskih smeri.

Komu je namenjena?

Ljudje se  spopadamo z najrazličnejšimi težavami. Te so lahko rezultat vsakdanjega stresnega življenja ali pa posledica aktualnih ali preteklih dogodkov.

Razlogi za vključitev v psihoterapijo so lahko:

 • stres, preobremenjenost in nezmožnost sprostitve;

 • anksioznost (pretirana zaskrbljenost, neutemeljeni strahovi, panični napadi, občutki tesnobe);

 • depresivno razpoloženje, potrtost/žalost, brezvoljnost, občutki praznine, vprašanja o smislu življenja;

 • telesne bolečine in bolezni, ki jim ne najdemo telesnega vzroka, težave s spanjem;

 • obsesivne misli;

 • psihične stiske kot posledica travmatskega dogodka (nasilje, zloraba, ipd.);

 • težave z doživljanjem/izražanjem in/ali obvladovanjem čustev;

 • pomanjkanje samozavesti in samospoštovanja (občutki manjvrednosti, težave pri izražanju lastnega mnenja, ipd.);

 • težave z identiteto (kdo sem, kaj hočem), težave s sprejemanjem svoje spolne identitete;

 • težave pri ustvarjanju in ohranjanju zadovoljujočih medosebnih odnosov (partnerskih, družinskih, prijateljskih, ipd.);

 • težave z vzgojo in postavljanjem meja;

 • težave na delovnem mestu (izgorevanje, ustrahovanje, ipd.);

 • nezadovoljstvo s seboj in/ali z življenjem, ujetost v rutino vsakdana;

 • soočanje s spremembami v življenju (razveza, mena, starost, bolezen, operacije, žalovanje in izguba, ipd);

 • boljše spoznavanje samega sebe;

 • razvijanje različnih sposobnosti, kreativnosti. 
   

Za vključitev v psihoterapijo ni potrebno, da poznate razloge za svoje počutje, ali da veste v čem je težava… skupaj bomo raziskovali in ustvarjali pot do polnejšega, kvalitetnejšega bivanja.

Kako poteka psihoterapija?

Pred vstopom v psihoterapijo se sprašujemo, kako bo potekalo psihoterapevtsko srečanje in kaj lahko od njega pričakujemo.

Na prvem srečanju spoznate kako psihoterapija poteka, kaj lahko pričakujete, način dela psihoterapevta in ali vam psihoterapija ustreza.

Uvodna srečanja so torej namenjena medsebojnemu spoznavanju, opredelitvi problema, spoznavanju načina dela. Če se odločimo za nadaljevanje procesa, nas terapevt seznani z načeli dela in oblikujemo skupen terapevtski dogovor. 

Psihoterapevtska srečanja potekajo redno, običajno po eno uro, v zaupnem psihoterapevtskem odnosu. Stalnost srečanj je pomembna, saj zagotavlja kontinuiran potek terapije in ustvari občutek varnosti.

Integrativna psihoterapija

Integrativne relacijske psihoterapije temelji na celostnem pristopu k človeku in zajema odnos do psihoterapije, ki potrjuje inherentno oz. naravno vrednost vsakega posamaznika. Osebo vidi kot celoto čustvenih, vedenjskih, kognitivnih in fizioloških ravni delovanja in socialnih dimenzij ter naslavlja tudi duhovno razsežnost življenja. Izhaja iz predpostavke, da smo ljudje odnosna bitja, ki celo življenje iščemo odnose z drugimi in živimo z njimi v soodvisnosti, zato je terapevtski odnos pomemben del terapije.

Integrativna relacijska psihoterapija je usmerjena k posamezniku. Klient je obravnavan celostno s poudarkom na njegovi individualnosti. Združuje oziroma integrira spoznanja in metode različnih psihoterapevtskih šol, od psihodinamske, na klienta usmerjene, vedenjske, kognitivne, družinske terapije, Geštalt terapije, telesne terapije, teorijo objektinih odnosov, psihoanalitično self psihologijo in transakcijsko analizo katere upošetva v okviru dinamičnega pristopa. Psihoterapevtske intervence, ki se uporabljajo pri integrativni psihoterapiji temeljijo na razvojnih raziskavah in teorijah, ki opisujejo samozaščitne obrambe, ki se uporabljajo kadar pride do prekinitev oz. motenj pri normalnem razvoju.

 

Cilj integrativne psihoterapije je vzpodbuditi celostnost tako, da se kvaliteta človekovega bitja in delovanja v intrapsihičnem, medosebnem in družbeno-političnem  prostoru maksimizira z upoštevanjem lastnih osebnih mej in zunanjih omejitev.

 

 

Integrativna relacijska psihoterapija je primerna za delo s posamezniki, pari in skupinami.

bottom of page