top of page

Specializirano izobraževanje

GLOBINSKA PSIHOTERAPIJA TRAVME

Izobraževanje za napredni strokovni razvoj iz psihoterapije travme, njene predelave in integracije (‘Aleceia’ Method) (1. stopnja)  
 Mario C. Salvador
1.– 4. oktober 2020 in  4.– 7. februar 2021

Metoda predelave travme 'Aleceia' je plod integracije tridesetletnih izkušenj kliničnega dela Maria C. Salvadorja in Carmen Cuenca iz Inštituta Aleces iz Španije. Je spoj različnih psihoterapevtskih smeri, kot je relacijska integrativna psihoterapija (po Erskinu), spoznanj s področja nevroznanosti in sodobnih pristopov obravnave travme s pomočjo na telo usmerjene čuječnosti. Metoda sloni tudi na sodobnih znanjih o delu z disociacijo in fragmentacijo ega.
Cilj tega celostnega psihoterapevtskega pristopa je globinsko procesiranje travme in integracija implicitnih spominskih vsebin, shranjenih v človekovi nevrobiologiji, ki omejujejo delovanje in kakovost življenja osebe v sedanjosti.
Model poudarja samoozdravitveno sposobnost človeških možganov in aktivno uporabo polne prisotnosti in udeleženosti terapevta v proces, ki v klientu prebudi stanje prisotnosti in mu omogoči soočanje s travmatsko izkušnjo. Tako lahko klient v varnem okolju ponovno vzpostavi stik z izkušnjo, jo sprejme in neintegrirane ter odcepljene vsebine predela.
Metoda upošteva tudi močan vpliv disociacije, njenih sledov in posledic, ki jih pusti na občutju ega. Ponuja postopek, ki s pomočjo terapevtskega odnosa, terapevtove prisotnosti in klientove čuječnosti, razvija močan občutek sočutja klienta do lastnih različnih notranjih delov (stanj ega).

ČASOVNI RAZPORED IZOBRAŽEVANJA


Celotno izobraževanje je razdeljeno na tri stopnje:

 

 • Prva stopnja (prvo leto): dva modula – MODUL 1 in MODUL 2, štiri dni vsak (32 ur na modul, skupaj 64 ur) (1.–4. oktober 2020 in 4.–7. februar 2021);

 

 • Druga stopnja (drugo leto): en modul – MODUL 3, pet dni (40 ur) (datum bo objavljen naknadno)

 

 • Tretja stopnja (tretje leto in nadaljevanje): eden ali dva tridnevna modula (24 + 24 ur) (datum bo objavljen naknadno).


Prvi dve stopnji bosta zagotovili teoretsko osnovo in temeljne koncepte modela, ter izoblikovali osnovno držo in veščine psihoterapevtke/-ta. Tretjo stopnjo bomo izvedli v obliki nadaljevalne mojstrske stopnje (Master Class) s prikazom primerov v živo, globinsko analizo, diskusijo in supervizijo posameznih primerov. Največ pozornosti bo namenjene vlogi kontratransferja in/ali igranju vlog, kjer bo superviziranec stopil v čevlje klienta. Predvidoma se bo izvajalo izkustveno delo z dvema osebama dopoldan in dve do tri supervizije v popoldanskem času.


PRVA STOPNJA

Prva stopnja je sestavljena iz dveh delov:

 • MODUL 1: 4-DNEVNI INTENZIVNI SEMINAR (1.–4. oktober 2020)

 • MODUL 2: 4-DNEVNI INTENZIVNI SEMINAR (4.–7. februar 2021)

 

Na prvi stopnji se bomo osredotočili na osnovna načela in ustrezno terapevtsko držo s katerimi v psihoterapevtskem procesu ustvarimo okolje, ki je naklonjeno predelavi travme. Učili se bomo izpopolnjenih terapevtskih veščin, ki razvijajo terapevtsko vez in pomagajo pri ustvarjanju notranjega stika klienta z lastno bolečo izkušnjo, ter razširjajo zavedanje o različnih notranjih delih in procesih. Poudarili bomo pomen klientove notranje sposobnosti za čuječe opazovanja lastnih notranjih procesov. Na prvi stopnji se bomo osredotočili na naravo psihološke travme in predstavili učinke disociacije na vertikalno fragmentacijo jaza.  

Predstavitev celotnega programa v prilogi.


METODOLOGIJA

Obe delavnici bosta temeljili na uveljavljeni literaturi s področja tematike, razlagi teorije in diskusiji, praktičnih vajah in živih demonstracijah s prostovoljci iz vrst udeležencev. S pomočjo demonstracij bomo lažje razložili, opazovali in izkusili uporabo teoretskih modelov v terapevtski praksi. Cilj te metodologije je tudi razvijanje meta-analitične sposobnosti udeležencev, ki jim bo pomagala pri presoji o tem kdaj, kako, zakaj in s čim terapevtsko intervenirati.

Intervju Mario C. Salvador: Psychotherapy of Trauma Integration and Reprocessing s Tamaro Trobentar, certificirano integrativno psihoterapevtko, brainspotting terapevtko in brainspotting supervizorko. 

 

ODVISNOSTI IN TRAVMA

z dr. Roby Abeles, LMFT,

v petek, 26.4.2019, od 9.00 do 18.00 ure.

 

Na izobraževanju se boste seznanili z najnovejšo in izjemno učinkovito metodo »Crocodile set up«, ki jo je razvila dr. Roby Abeles. Z metodo sežemo do globljih vzrokov, ki vzdržujejo potrebo po odvisnosti, kar pomaga klientom ustaviti hlepenje in preko sprememb v možganih omogoča nove, globlje možnosti zdravljenja. Metoda je uspešna za zdravljenje kateregakoli odvisniškega vedenja (alkohol, prepovedane droge, tablete, igre na srečo, prekomerno delo, različna tvegana vedenja, pretirano nakupovanje, motnje hranjenja, odvisnost od odnosov, od interneta, družabnih omrežij…), katerih namen je izogibanje bolečim, potlačenim občutkom.

Izobraževanje bo vsebovalo tudi teme:

 • Odvisnost kot oblika čustvene regulacije, 

 • Odvisnost kot posledica travmatskih izkušenj iz otroštva, 

 • Odvisnost kot poskus vzpostavitve varne navezanosti, 

 • Nevroznanost odvisnosti, 

 • Prednosti narativne terapije.

 

Na izobraževanju bo čas za:

 

 • vprašanja in odgovore,

 • demonstracijo modela »Crocodile Set Up« v živo,

 • delo v parih - preizkus metode »Crocodile Set Up«,

 • diskusijo.

 

Po izobraževanju boste:

 

 • Osvetlili in razumeli vzroke, zaradi katerih pride do prekinitev v možganih odvisnikov;

 • Razumeli vrednost metafor, pripovedovanja zgodb  in narativne terapije s pomočjo česar eksternaliziramo odvisnost v procesu zdravljenja;

 • Znali uporabiti dobro razvito metaforo »Krokodil«, s katero boste eksternalizirali odvisnost klienta in s tem prispevali k zaupnejšemu terapevtskemu odnosu;

 • Spoznali vlogo narativne terapije v procesu zdravljenja;

 • Znali uporabiti metodo »The Crocodile Set Up« s katero boste klientu pomagali preprečiti recidiv in lahko prešli na razreševanje travm in drugih (globjih) vzrokov, ki vzdržujejo odvisniško vedenje. 

 

O PREDAVATELJICI

Dr. Roby  Abeles, LMFT, je specialistka in učiteljica za zdravljenje odvisnosti ter psihoterapevtka z več kot 33 letnimi izkušnjami delovanja v ZDA in Avstraliji; je mednarodna Brainspotting učiteljica, soustanoviteljica organizacije Brainspotting Australia Pacific in MATES Brain Regulation Program ter svetovalka in učiteljica programa HeartMath. Pri svojem delu  integrira različne pristope globinskega zdravljenja travme: Somatsko doživljanje, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Internal Family Systems (IFS), Ego stanja, 12 stopenjski program zdravljenja od alkoholizma in narativno terapijo. Dr. Roby je tudi svetovalka in supervizorka za Brainspotting terapevte in terapevtke drugih modalitet po vsem svetu. Več kot 33 let je tudi sama ozdravljena alkoholičarka. 

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Izobraževanje je primerno za vse, ki želite globje spoznati vzroke vseh vrst odvisnosti in način zdravljenja, ki sloni na najnovejših nevroznanstvenih dognanjih o odvisnosti. Predhodno znanje o metodi Brainspotting za udeležbo na izobraževanju ni potrebno.

 

 Izobraževanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Lokacija:  M Hotel, Derčeva ul. 4,  Ljubljana.  https://www.m-hotel.si

Cena:   do 26. marca 2019    165 EUR;

                  od 27. marca 2019     185 EUR.

 

Informacije in prijave: na elektronski naslov brainspottingslovenia@gmail.com.

DISOCIACIJA V PSIHOTERAPIJI - webinar 7.2.2019 ob 17 - 19.30h

Predavatelj: Mario C. Salvador iz Španije, klinični psiholog in psihoterapevt 

Na spletnem seminarju bo avtor na kratko pojasnil fenomen klinične disociacije, značilnosti nevronskih povezav (raziskovanje med ne-disociativnimi in disociativnimi) in nekaterimi principi zdravljenja.

Webinar je namenjen psihoterapevtom in drugim strokovnjakom s področja duševnega zdravja, ki se ob svojem delu s klienti srečujejo z disociacijo in s tem povezanim fenomenom.

Webinar bo potekal v angleškem jeziku.

O PREDAVATELJU:
Mario C. Salvador je specialist klinične psihologije s trideset leti izkušenj. Je učitelj in supervizor integrativne psihoterapije v okviru Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA www.integrativeassociation.com) ter učitelj in supervizor transakcijske analize s statusom PTSTA v okviru Mednarodne in Evropske zveze za transakcijsko analizo (ITAA in EATA). Je tudi učitelj in supervizor iz metode Brainspotting ter supervizor iz metode EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing) v okviru Evropske zveze za EMDR. Mario C. Salvador je direktor Inštituta za integrativno psihoterapijo in Brainspotting (ALECES) ter predsednik Španskega združenja za Brainspotting. Kot učitelj poučuje v Španiji, Braziliji, Italiji, Sloveniji, Avstriji in Ekvadorju. Je avtor knjige Beyond the Ego; Finding our Essential Being Through the Healing of Trauma, Eleftheria Publisher, Barcelona 2017, soavtor knjige The Power of Brainspotting, Asanger publish, 2018 ter številnih člankov o travmi in uporabi prisotnosti v procesu zdravljenja.

KDAJ: Webinar bo potekal v četrtek 7. 2. 2019 od 17:00 do 19:30.
Ob prijavi prejmete navodila za spremljanje webinarja.

 

PRIJAVE:
Kotizacija za webinar znaša 50 EUR na osebo.
Prijavite se tako, da nam e-mail z izpolnjeno prijavnico pošljete na naslov: brainspottingslovenia@gmail.com
Ob prejemu prijavnice boste prejeli račun za nakazilo kotizacije.
Po prejemu plačila kotizacije plačila ne vračamo, lahko pa se izobraževanja namesto vas udeleži druga oseba (ki jo najdete sami). Na webinar ste prijavljeni takrat, ko je vplačana celotna kotizacija.
Prijave zbiramo do 21.1.2019. Izobraževenje bo izvedeno, če bo dovolj prijav. V nasprotnem primeru vam že vplačano kotizacijo vrnemo. Število mest je omejeno. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali vrstni red prijavljenih.

 

 

Inštitut za izobraževanje, raziskovanje in psihoterapijo travme – Brainspotting
Sabina Gombač
Mina Paš
Jana Potočnik
Tamara Trobentar

Izvedba programa za celostni razvoj otrok v OŠ

Na OŠ Majde Vrhovnik je od septembra do decembra 2017 potekal pilotni projekt, ki je bil sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana, OŠ Majde Vrhovnik in Inštituta Satori. Izvedli smo ga v obliki dveh sklopov, ki smo jih izvajali enkrat tedensko v času treh mesecev, in sicer:

 

PROGRAM ZA OSEBNI RAZVOJ OTROK V OŠ za starostno skupino od 1. do 4. razreda OŠ

PROGRAM ZA RAZVIJANJE IN SPODBUJANJE KREATIVNIH POTENCIALOV za starostno skupino od 5. do 9. razreda OŠ

bottom of page