top of page

Program za celostni razvoj otrok v osnovni šoli

 

S programom z naslovom PROGRAM ZA CELOSTNI RAZVOJ OTROK V OSNOVNI ŠOLI želiva otroke podpreti pri osebnostnem razvoju in jih pripraviti na zahtevne življenjske pogoje. Pri razvoju osebnosti je pomemben predvsem stik s seboj – da lahko otrok, naprej dobi občutek zase, občutek samovrednosti, spoštovanja, ljubezni, preko česar potem sploh lahko skozi razvoj vzpostavi proces samospoznavanja in posledično stika s svojimi temeljnimi potrebami, željami, kar je bistvo in srž zdravega razvoja in funkcioniranja vsakega posameznika, tako v procesu odraščanja, kot tudi v odrasli dobi. Brez tega tudi odrasli posameznik ni zmožen polnega iz zdravega življenja. Samo posameznik/posameznica, ki se zaveda samega sebe, ki deluje suvereno, lahko konstruktivno prispeva in deluje v smeri pozitivnih sprememb in ima dobre izpolnjujoče medosebne odnose.

 

Pričujoči program bo omogočil otrokom prepoznavati lastna čustva, jih uravnotežiti, izraziti in sprejeti ter se naučili povezovati z drugimi na zdrav in konstruktiven način. Do svojih notranjih vsebin bodo prišli prek kreativnosti (pravljic, pisanja, risanja), gibanja (telesno gibanje), na tak način pa bodo razvijali svojo ustvarjalnost oz. ostajali z njo v stiku. Številni psihologi in drugi znanstveniki/znanstvenice ugotavljajo, da kreativnost prinaša oz. ohranja zdravje in omogoča rast in razvoj, ki je v skladu z naravo otroka. Otroke bova podprli pri njihovem iskanju lastne (pozitivne) samopodobe, pri čemer posebno pozornost namenjamo telesu oz. skrbi za telo (kako se sprostimo, kako izboljšamo koncentracijo, se mentalno in fizično umirimo).

 

Tovrsten inovativni program (izbirni predmet) združuje kreativnost, čuječnost in osebnostno rast ter sodelovanje in povezovanje z drugimi, ki omogoča celostni razvoj otrok na podlagi ohranjanja raznolikosti in odpiranja prostora različnosti. To omogoča divergentni način mišljenja, ki spodbuja otroke preko stika s samim seboj, da se učijo skozi izkušnjo in ne samo preko polnjenja z informacijami, kar je temelj linearnega načina razmišljanja. Na ta način se bo otrok lahko preko

zavedanja samega sebe in s tem lastnega razvoja, prispeval k boljšemu stiku in sodelovanju z drugimi, ki je podlaga dobrega življenja.

 

Pomembna dimenzija, ki pokriva te aspekte in predstavlja temelj tega programa, je osnovana na dveh delih in sicer na OSEBNEM RAZVOJU in RAZUMEVANJU DRUGIH ter SODELOVANJU.

Celovit program temelji na predpostavki, da preventivno zasnovani modeli, ki združujejo izkustveno učenje z razvojem kreativnih potencialov in osebnostno rast, služijo kot preventiva v podpori za zdrav razvoj in uravnoteženo bivanje na področju duševnega zdrava. Program sočasno teži k izboljšanju duševnega zdravja populacije otrok ter krepitvi strokovnih kapacitet za naslavljenje problemov duševnega zdravja populacije. Za otroke v šolskem obdobju je šola najpomembnejši institucionalni prostor zaščite duševnega zdravja, kajti vključenost v šolo je za mnoge otroke varovalni dejavnik.  Za starše učitelje in strokovne delavce je prepoznavanje varovalnih dejavnikov zelo pomembno, ker ponuja številne možnosti pomoči otrokom, ki živijo v neugodnih okoliščinah. Pričujoči program ponuja podporo otrokom – kot tudi strokovnemu kadru in staršem, v obliki izobraževalnih modulov in predavanj.

bottom of page