top of page
Celostni razvoj otrok

Celostni razvoj otrok

Kreativno izražanje

Prek kreativnega izražanja (pisanja, slikanja, plesnega gibanja itn.) otroci urijo svoj spomin in pozornost. Zelo pomembno je, da možgani delujejo povezovalno, da se otroci naučijo povezovati vsebine in teme med seboj – kar je bistveno za čustveni osebnostni razvoj, za delovanje znotraj relacijskih odnosov (za vstop v družbeno-kulturno okolje). Prek kreativnega izražanja otroci poglabljajo svojo domišljijo. Kajti domišljija ustvarja raznolikosti v družbi – človekova domišljija je namreč tista, ki je ustvarila raznolike kulture, jezike (vsi napredki naše zgodovine so povezni z človekovo domišljijo, z ustvarjanjem novih idej), kar je prispevalo k družbeno-kulturnemu razvoju. Zanemarjanje domišljije, pomeni tudi to, da zanemarjamo zmožnost vznika različnosti, različnih pogledov na svet. Kreativnost je pot do zdravja. Kreativne prakse omogočajo otrokom, da se poglabljajo vase, da spoznavajo sami sebe in stopijo na pot osebnostne rasti. Kreativnost tako lahko enačimo s procesom notranje rasti in samozavedanja. Kreativnost pomeni ustvarjanje pogojev za zdrav način delovanja v odnosu do sebe in okolice. Samo kreativni posamezniki/posameznice lahko živijo v stiku sami s seboj, s svojimi notranjimi potenciali.

Programi:

S programom otroke učimo kako prepoznavati lastna čustva, jih uravnotežiti, izraziti in sprejeti ter se naučili povezovati z drugimi na zdrav in konstruktiven način. Do svojih notranjih vsebin bodo prišli prek kreativnosti (pravljic, pisanja, risanja), gibanja (telesno gibanje), na tak način pa bodo razvijali svojo ustvarjalnost oz. ostajali z njo v stiku. Številni psihologi in drugi znanstveniki/znanstvenice ugotavljajo, da kreativnost prinaša oz. ohranja zdravje in omogoča rast in razvoj, ki je v skladu z naravo otroka.

Dijaki prek ustvarjalnega procesa prepoznajo lasten »avtentičen glas«, kar pomeni, da stopajo v stik s notranjim, domišljijskim svetom in se zavejo svojih umetniških potencialov. Prek vodenih pogovorov, kreativnih iger in sproščanja (telesnega giba) spoznavajo sami sebe, lastno kreativno naravnanost, sočasno pa se srečujejo z različnimi umetniškimi praksami - pisanjem, risanjem, delom z glino.

Please reload

bottom of page