top of page

Program za kreativni razvoj otrok v srednji šoli

Program temelji na predpostavki, da je kreativnost neločljivo povezana s procesom notranje rasti in samozavedanja. Udeleženke in udeleženci programa prek ustvarjalnega procesa prepoznajo lasten »avtentičen glas«, kar pomeni, da stopajo v stik s notranjim, domišljijskim svetom in se zavejo svojih umetniških potencialov. Prek vodenih pogovorov, kreativnih iger in sproščanja (telesnega giba) spoznavajo sami sebe, lastno kreativno naravnanost, sočasno pa se srečujejo z različnimi umetniškimi praksami - pisanjem, risanjem, delom z glino. Cilj programa ni ustvarjanje umetniških produktov, temveč prepoznavanje lastnega kreativnega procesa.

Izvajalki in avtorici programa: doc. dr. Alja Adam in dr. Tamara Trobentar

bottom of page