top of page

Integrativna kreativnost: program za univerze

Cilj programa je podpreti študente/študentke v njihovem kreativnem razvoju, jih opremiti z orodji, ki jim omogočajo dostop do avtentične naravnanosti in s tem prepoznavanje lastnih notranjih ustvarjalnih procesov. Predmet je zasnovan na presečišču med teorijo in izkustvenim delom, pri tem pa je večji poudarek na pridobivanju znanja skozi praktično udejstvovanje in skupinsko interakcijo. Koncept programa temelji na teoretskih izhodiščih, na interdisciplinarnem prepletu znanj antropološkega diskurza z filozofsko obravnavo kreativnosti in psihološkimi teorijami. Izkustveni del programa na inovativen način prepleta znanja najsodobnejših šol kreativnega pisanja, terapevtskih praks, ki uvajajo ustvarjalnost kot temeljno načelo samozavedanja in elemente čuječnosti. 

Program za odrasle 

  • Delavnice izkustvenega kreativnega pisanja (izvajata Alja Adam in Maja Vidmar)

  • Šola kreativnosti in čuječnosti za skupine (izvajata Alja Adam in Tamara Trobentar)

  • Joga

bottom of page